ESHOP VE VÝSTAVBĚ

REKLAMAČNÍ ŘÁD


 

Případné reklamace prodávající vyřídí ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem a obchodními podmínkami.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady způsobené přepravcem prodávající neručí.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců pro spotřebitele, pokud není uvedeno jinak. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), je záruční lhůta 12 měsíců a záruka se vztahuje pouze na výrobní vady – prosím tedy o důkladnou kontrolu při převzetí zboží.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním,

b) nesprávným použitím výrobku,

c) nesprávným skladováním,

d) nesprávnou péčí o výrobek odlišnou od doporučení prodejce (potažmo výrobce materiálu) – zejména se týká praní, žehlení, sušení a skladování zboží.

Reklamace se tedy nevztahuje na případy, kdy s ohledem na použitý materiál, četnost používání zboží a nesprávnou péči kupujícího o zboží u zboží dochází k jeho značnému opotřebení (prošoupání látky např. u velmi častého používání v místech hojně namáhaných – např. u kabelek se jedná zejména o místo na zadní části kabelky, kde časem může dojít k zeslabení materiálu, zejména jedná-li se o bavlněný materiál, a k onomu následnému prošoupání látky, vyblednutí látky zejména při sušení na přímém slunci, nesprávná péče o zboží a jeho údržba – sražení látky při vyšším stupni praní než je prodávajícím doporučováno, žehlení částí zboží na vyšší stupeň, než bylo prodávajícím doporučováno – zde pozor na štítky s logem, plastové patentky, suché zipy a další části výrobku náchylnější na vyšší teploty, na které bude kupující předem upozorněn, popř. je možné se prodávajícího dodatečně na konkrétní údržbu výrobku doptat). Prosím dodržujte tedy pokyny prodejce ohledně správné péče o zboží, zejména stupeň při praní, žehlení a zvláštní pokyny k sušení (např. deky s vatelínem sušit volně rozložené, žehlit pouze jemným přikládáním na bavlněnou vnější látku, nestlačovat výplň – došlo by k nenávratnému zploštění výplně a deka by ztratila svoji nadýchanost). Prodávající nezodpovídá za vady zboží vzniklé nesprávným zacházením, údržbou a péčí o zboží. Vady vzniklé po krátkodobém užívání, vzniklé nezáměrně při výrobě, přehlédnuté při kontrole před odesláním zboží (párající se šev, nefunkční zapínání apod.), budou opraveny po individuální dohodě prodávajícího s kupujícím. Na tento typ reklamace nemá vliv případné vyprání výrobku, pokud bylo vypráno v souladu s doporučením prodávajícího. Prosím o kontrolu zboží ihned po jeho doručení.

Postup při reklamaci:

1) informujte mě o reklamaci nejlépe e-mailem, telefonicky či písemně,

2) zboží zašlete jako doporučenou zásilku na adresu (ne dobírkou – dobírka nebude převzata) Jarmila Doláková, Krokova 24, 796 01 Prostějov,

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu, požadovaný výsledek reklamace, popř. číslo účtu pro vrácení uhrazené částky, pokud požadujete vrácení peněz,

4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v mém eshopu (není nutností, své zboží si poznám :o).

Vaši reklamaci vyřídím co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí zboží. V případě delší reklamace Vás budu neprodleně informovat o jejím stavu.

POZOR! V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

  • výměnu za nové zboží,

  • opravu zboží,

  • přiměřenou slevu z kupní ceny,

  • odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

  • pokud má zboží podstatnou vadu,

  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

  • při větším počtu vad zboží.


Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.